Balzc
Asıl adı Honore Balssa olan Balzac, Fransa'nın Tours kentinde dünyaya geldi. Babası Bernard François Balzac, kırsal kesimde görev yaparken, Fransız Devrimi ve Napoleon savaşları sırasında gösterdiği başarı nedeniyle Paris'te önemli idari görevlerden birine getirilmişti. Balzac ailesi 1814'de Paris'e yerleşti.

Öğreniminin ilk yılları son derece sıradan geçen Balzac, babasının da teşvikiyle önce Vendome Koleji'ne ardından da Sorbonne Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Bir süre avukatlık yaptı. Ekonomik zorluklar yaşamaya başlayan ailesi 1819'da Paris'i terk ederek küçük bir kasaba olan Villeparisis'e yerleşmek zorunda kaldı. Aynı yıl ailesine avukat değil yazar olmak istediğini açıklayan Balzac, Paris'e döndü. Önce para kazanmak amacıyla takma adla romanlar yayınladı. Ancak bu girişimi başarılı olamadı ve kendisini büyük bir borcun altına soktu. Devrim sonrası burjuva topluma özellikle de paranın yozlaştırıcı rolüne ve insan ilişkilerinin ticarileşmesine ilişkin fikirler üreten Balzac, bu tür toplumun kapsamlı bir edebi imgesini yaratmanın yollarını aradı. 1793-1799 yılları arasında gerçekleşen kral yanlısı köylü ayaklanmasının konu edildiği "Kralın Sandıkları" adlı romanda tarihsel olaylara bir ölçüde veren yazar, kısa sürede ard arda yazdığı yaklaşık 100 eserini "İnsanlık Komedisi" adlı eserinde bir araya getirdi. Aynı yıl çıkan ve o günün doğabilimsel görüşüyle yazıldığı anlaşılan romanın önsözünde töre ve felsefi incelemelerin yanı sıra çözümlemelerin nasıl gerçekleştiği de anlatılmaktadır. Töre incelemeleri özel yaşamdan, taşra ya da Paris yaşamından, siyasal ve askeri yaşamdan alınan sahnelerden oluşmaktaydı.

Ele aldığı kişileri kendi bireysel çizgilerinin yanında toplumsal ve tarihsel açıdan da ele alan Balzac, bu yöntemiyle gerçekçi edebiyat anlayışına yeni bir boyut getirmiştir. Burjuva eleştirel gerçekçiliğinin kurucusu ve baştemsilcisi unvanına sahip olan yazar, insanların kişiliğinin toplumsal ilişkilerle belirlendiği görüşünün yanı sıra toplum üzerinde etkide bulunmaları ilkesini kararlı biçimde savunmuştur. Honore de Balzac, "İnsanlık Komedisi"nin çekirdeğini içeriksel olarak birbiri içine geçen üç romandan oluşturdu. Bunlardan ilki birçok ülkede yayınlanıp birçok dile çevrilen "Goriot Baba"ydı. "Kaybolan Hayaller" ve "Kibar Fahişelerin İntişamı ve Sefaleti"nin ardından roman dizilerine devam etti.

Yapıtlarında burjuva egemenliğini ve yaşam ilişkilerindeki kaçınılmaz zaferini anlatan ünlü yazar, günün toplumsal yapısını çözümlemesinden kaynaklanan rahatlıkla, roman kahramanlarına özellikle kendi çıkarlarını gerçekleştirmeye yönelik irade ve tutku kazandırmıştır. Bu özelliğiyle Gustav Flaubert'in eserlerinde görüldüğü gibi eleştirel gerçekçiliğin içinde barındırdığı yazgıya katlanan kararsız roman kahramanlarından ayrılır. Tüm bunlardan yola çıkarak Balzac'ın kendini kapitalist toplumla özdeşleştirdiğini ya da kapitalizmin sonsuza kadar süreceği iddiasında bulunduğunu söylemek de yanlış olur. Bu tutum etik anlara dayanabilecek ve çelişkili özellikler taşıyan eleştirel yargılama ortaya çıkarır, Balzac'ın yapıtlarındaki romantik olduğu kadar tutucu-ütopik eğilimlerin nedeni de budur. Polonyalı Prenses Hanska'ya tanışıklığı Balzac'ın kişisel yaşamında önemli bir rol oynar. Hanska'ya yaptığı yazışmalar sonucu yayınladığı "Bayan Hanska'ya Mektuplar" adlı kitabı, düşünce ve yaratımına ilişkin ipuçları vermektedir.

Balzac'ın geliştirdiği eleştirel gerçekçilik yönteminin ondan sonra gelen yazarlar üzerinde etkisi olmuş, özellikle 19. yüzyıl sonu Rus romanıyla ve toplumcu gerçekçilik deneyimleriyle aşılmıştır. Honore de Balzac, Fransa'da Emile Zola ve G. Sand ile yeni romanın temsilcileri üzerindeki etkisini daima göstermiştir.

1848 Eylül'ünde Eveline Hanska ile buluşmak üzere Polonya'ya gitti. Sağlığı kötülemişti. 1850'de evlendiler ve Balzac üç ay sonra 18 Ağustos 1850'de Paris'te öldü.

Eserleri
Romanları: Gobseck (1830), Otuz Yaşındaki Kadın (La Femme de trente ans), Tılsımlı Deri (Peau de Chagrin, 1931), Eugenie Grandet (1933), Goriot Baba (Pere Goriot, 1834), Kaybolan Hayaller (Les Illusions Perdues, 1937), Kibar Fahişelerin İhtişamı ve Sefaleti (Splendeurs et miseres des countisans, 1937), Köy Papazı (Le Cure de Village, 1839), Köylüler (Les Paysans, 1844), Kuzin Bett (La cousine Bett, 1846), Causin Pons (1847)
Hikâyeleri: Kırmızı Halı (L'Auberge Rouge, 1831)

Linkler
http://gutenberg.aol.de/autoren/balzac.htm
http://www.encyclopedia.com/articles/ 01068.html
http://www.loirevalley.org/tourisme/lithdb.htm
http://www.cs.cmu.edu/~spok/metabook/ humancomedy.html
http://www.cp-tel.net/miller/BilLee/quotes/Balzac.html
http://www.literature.org/authors/de-balzac-honore/
http://www.kirjasto.sci.fi/balzac.htm
http://valencia.cc.fl.us/lrcwest/balzac.html
http://web.phil-fak.uni-duesseldorf.de/~karlowsd/balzac.html